AKTIVITY V ROKU 2011/2012

ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA
ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA
VENČEK DEVIATAKOV
VENČEK DEVIATAKOV
OLYMPIJSKÝ DEŇ
OLYMPIJSKÝ DEŇ
EXKURZIA NA ORAVU
EXKURZIA NA ORAVU
UKÁŽKA ČINNOSTI POLICAJNÉHO ZBORU
UKÁŽKA ČINNOSTI POLICAJNÉHO ZBORU
ZEMEPISNÁ VYCHÁDZKA
ZEMEPISNÁ VYCHÁDZKA
DEŇ MATIEK
DEŇ MATIEK
EXKURZIA DO TOPOĽČIANOK
EXKURZIA DO TOPOĽČIANOK
DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
SLÁVIK SLOVENSKA
SLÁVIK SLOVENSKA - 1.-4.ROČNÍK
ŠKOLA V PRÍRODE
ŚKOLA V PRÍRODE
EXKURZIA DO MODRY
EXKURZIA DO MODRY
TURNAJ VO VYBÍJANEJ
TURNAJ VO VYBÍJANEJ
EXKURZIA DO POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA
EXKURZIA DO POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA
DEŇ ZEME - SADENIE STROMČEKOV
DEŇ ZEME - SADENIE STROMČEKOV
DEŇ ZEME
DEŇ ZEME
PRVÁ NÁVŠTEVA KNIŽNICE
PRVÁ NÁVŠTEVA KNIŽNICE
KLOKAN
KLOKAN
DIELŇA MAJSTRA SKLÁRA
DIELŇA MAJSTRA SKLÁRA
ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC
ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC
BENIAKOVE CHYNORANY
BENIAKOVE CHYNORANY
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
CIRKUS JACKO
CIRKUS JACKO
ZÁPIS ŽIAKOV DO 1.ROČNÍKA
ZÁPIS ŽIAKOV DO 1.ROČNÍKA
PLAVECKÝ VÝCVIK
PLAVECKÝ VÝCVIK
KARNEVAL - 1.STUPEŇ
KARNEVAL - 1.STUPEŇ
LVVK 2012
LVVK 2012
REPREZENTAČNÝ RODIČOVSKÝ PLES
REPREZENTAČNÝ RODIČOVSKÝ PLES
PRENOSNÉ PLANETÁRIUM
PRENOSNÉ PLANETÁRIUM
EXKURZIA DO HVEZDÁRNE
EXKURZIA DO HVEZDÁRNE
EXKURZIA DO BANSKEJ BYSTRICE A TAJOVA
EXKURZIA DO BANSKEJ BYSTRICE A TAJOVA
BURZA STREDNÝCH ŠKÔL
BURZA STREDNÝCH ŠKÔL
EXKURZIA DO NITRY
EXKURZIA DO NITRY
KULTÚRNE VIANOCE
KULTÚRNE VIANOCE
VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FUTBALE
MAJSTROVSTVÁ OKRESU VO FUTBALE
ŠALIANSKY MAŤKO
ŠALIANSKY MAŤKO
ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2011/2012
ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

AKTIVITY V ROKU 2010/2011

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2010/2011
VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2010/2011
ROZLÚČKA S DEVIATAKMI
ROZLÚČKA S DEVIATAKMI
VENČEK DEVIATAKOV
VENČEK DEVIATAKOV
ZBER PAPIERA
ZBER PAPIERA
EXKURZIA DO BANSKEJ ŠTIAVNICE
EXKURZIA DO BANSKEJ ŠTIAVNICE
ZEMEPISNÁ VYCHÁDZKA
ZEMEPISNÁ VYCHÁDZKA
AKO MALÍ ŽIACI DO VEĽKÉHO MESTA IŠLI
AKO MALÍ ŽIACI DO VEĽKÉHO MESTA IŠLI
NÁVŠTEVA ZOO BOJNICE
NÁVŠTEVA ZOO BOJNICE
VÝLET DO BRATISLAVY
VÝLET DO BRATISLAVY
VÝLET DO NITRY
VÝLET DO NITRY
OLYMPIJSKÝ DEŇ
OLYMPIJSKÝ DEŇ
HASIČI
HASIČI
VÝCHOVNÝ KONCERT PRE I.-IV.ROČNÍK
VÝCHOVNÝ KONCERT PRE I.-IV.ROČNÍK
HABAKUKY
HABAKUKY
VÝLET DO TESÁRSKYCH MLYŇAN
VÝLET DO TESÁRSKYCH MLYŇAN
SADENIE LÍP
SADENIE LÍP
BENIAKOVE CHYNORANY
BENIAKOVE CHYNORANY
NÁVŠTEVA KNIŽNICE
NÁVŠTEVA KNIŽNICE
NÁVŠTEVA DIVADLA
NÁVŠTEVA DIVADLA
ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC
ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC
DEŇ MATIEK
DEŇ MATIEK
PLAVECKÝ VÝCVIK
PLAVECKÝ VÝCVIK
ZÁPIS PRVÁKOV
ZÁPIS PRVÁKOV
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
KARNEVAL - 2.STUPEŇ
KARNEVAL - 2.STUPEŇ
KARNEVAL - 1.STUPEŇ
KARNEVAL - 1.STUPEŇ
RODIČOVSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES
RODIČOVSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES
VYSTÚPENIE SOKOLIAROV
VYSTÚPENIE SOKOLIAROV
LVVK 2011
LVVK 2011
POSEDENIE POD JEDLIČKOU
POSEDENIE POD JEDLIČKOU
MIKULÁŠ V ŠKOLE
MIKULÁŠ V ŠKOLE
50.VÝROČIE OTVORENIA NOVEJ BUDOVY ŠKOLY
50.VÝROČIE OTVORENIA NOVEJ BUDOVY ŠKOLY
VÝLET DO BOJNÍC
VÝLET DO BOJNÍC
TURNAJ VO VYBÍJANEJ
TURNAJ VO VYBÍJANEJ
EXKURZIA DO PLANETÁRIA
EXKURZIA DO PLANETÁRIA
ŠALIANSKY MAŤKO
ŠALIANSKY MAŤKO
ŠKOLA V PRÍRODE
ŠKOLA V PRÍRODE
NA BICYKLI BEZPEČNE
NA BICYKLI BEZPEČNE
ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

AKTIVITY V ROKU 2009/2010

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO ROKA
VENČEK DEVIATAKOV
VENČEK DEVIATAKOV
ROZLÚČKA S DEVIATAKMI
ROZLÚČKA S DEVIATAKMI
OLYMPIJSKÝ DEŇ
OLYMPIJSKÝ DEŇ
ZBER PAPIERA
ZBER PAPIERA
VÝLET DO BANSKEJ ŠTIAVNICE
VÝLET DO BANSKEJ ŠTIAVNICE
VÝLET DO TRENČÍNA - 2.ROČNÍK
VÝLET DO TRENČÍNA - 2.ROČNÍK
EXKURZIA DO KAŠTIEĽA V BRODZANOCH A HVEZDÁRNE
VÝLET DO BRODZIAN A HVEZDÁRNE
PREHLIADKA POŽIARNEJ ZBROJNICE - 2.ROČNÍK
PREHLIADKA POŽIARNEJ ZBROJNICE
KONCOROČNÝ VÝLET
KONCOROČNÝ VÝLET
DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM
STAVANIE MÁJOV
STAVANIE MÁJOV
DEŇ UČITEĽOV
DEŇ UČITEĽOV
DEŇ MATIEK - VEĽKÉ UHERCE
DEŇ MATIEK
DEŇ MATIEK
DEŇ MATIEK
SLÁVIK SLOVENSKA - ŠKOLSKÉ KOLO
SLÁVIK SLOVENSKA - ŠKOLSKÉ KOLO
VALENTÍNSKY KARNEVAL - 5.-9.ROČNÍK
VALENTÍNSKY PLES - 5.-9.ROČNÍK
KARNEVAL - 1.-4.ROČNÍK
KARNEVAL - 1.-4.ROČNÍK
ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC
ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC
BENIAKOVE CHYNORANY
BENIAKOVE CHYNORANY
ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA
ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA
LYŽIARSKY VÝCVIKOVÝ KURZ
LYŽIARSKY VÝCVIKOVÝ KURZ
RODIČOVSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES
RODIČOVSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES
TRIBEČSKÉ MÚZEUM TOPOĽČANY
TRIBEČSKÉ MÚZEUM TOPOĽČANY
ŠALIANSKY MAŤKO
ŠALIANSKY MAŤKO
PORFIX - SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU KOLÁŽ
PORFIX - SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU KOLÁŽ
ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO
ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
MIKULÁŠ V ŠKOLE
MIKULÁŠ V ŠKOLE
ČERVENÉ STUŽKY
ČERVENÉ STUŽKY
VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY
VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY
ŠKOLA V PRÍRODE
ŠKOLA V PRÍRODE
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

AKTIVITY V ROKU 2008/2009

ROZLÚČKOVÁ OPEKAČKA DEVIATAKOV
ROZLÚČKOVÁ OPEKAČKA DEVIATAKOV
ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA 2008/2009
ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA 2008/2009
ROZLÚČKA DEVIATAKOV
ROZLÚČKA DEVIATAKOV
OSLAVY 735. VÝROČIA PRVEJ ZMIENKY O OBCI
OSLAVY 735. VÝROČIA PRVEJ ZMIENKY O OBCI
KYNOLOGICKÁ POLÍCIA
KYNOLOGICKÁ POLÍCIA
DOPRAVNÉ IHRISKO
DOPRAVNÉ IHRISKO
PLAVECKÝ VÝCVIK
PLAVECKÝ VÝCVIK
KARNEVAL 1.-4.ROČNÍKA
KARNEVAL 1.-4.ROČNÍKA
DEŇ UČITEĽOV
DEŇ UČITEĽOV
BENIAKOVE CHYNORANY 5.-9.ročník
BENIAKOVE CHYNORANY
BENIAKOVE CHYNORANY 1.-4.ročník
BENIAKOVE CHYNORANY
SLÁVIK SLOVENSKA - ŠKOLSKÉ KOLO
SLÁVIK SLOVENSKA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
EXKURZIA DO PLANETÁRIA
EXKURZIA DO PLANETÁRIA
ŠŤASTIE CHODÍ PO HORÁCH
ŠŤASTIE CHODÍ PO HORÁCH
ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA
ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA
SUPERCHYTY (STV 2009)
SUPERCHYTY (STV 2009)
RODIČOVSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES
RODIČOVSKÝ REPREZENTAČNÝ PLES
LVVK 2009
Lyžiarsky výcvikový kurz
STOLNOTENISOVÝ VIANOČNÝ TURNAJ
STOLNOTENISOVÝ VIANOČNÝ TURNAJ
SPIEVA CELÁ DEDINA
Spieva celá dedina
KULTÚRNE VIANOCE
Kultúrne Vianoce
ŠALIANSKY MAŤKO
Šaliansky Maťko
PRIESTOR NA BÝVANIE
Priestor na bývanie
OLYMPIÁDA ZO SJ A LITERATÚRY
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
EXKURZIA DO BRATISLAVY
Exkurzia do Bratislavy
DIELŇA MAJSTRA SKLÁRA
Dielňa majstra sklára
MESIAC ÚCTY K STARŚÍM
Mesiac úcty k starším
ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
Začiatok školského roka