Rozlúčka s deviatakmi
Posledný deň školského roka je pre mnohých žiakov vytúženým dňom. Nájdu sa však aj takí žiaci, ktorí by radi vrátili čas späť. Radi by znova zasadli do školských lavíc medzi svojich spolužiakov a stretali svojich učiteľov, na ktorých si už zvykli. Za tie roky si človek akosi privykne a ťažko sa mu lúči so spolužiakmi, s učiteľmi a so školou. Spomienky však zostanú a tí, ktorých sme milovali, zostanú navždy v našich srdciach.Rozlúčka s deviatakmi Rozlúčka s deviatakmi Rozlúčka s deviatakmi Rozlúčka s deviatakmi
Rozlúčka s deviatakmi Rozlúčka s deviatakmi Rozlúčka s deviatakmi Rozlúčka s deviatakmi

späť