Začiatok školského roka
Hoci počasie stále prinášalo teplé dni, predsa sa 2.septembra pre školákov skončili letné prázdniny. Začal sa školský rok aj pre 22 prváčikov, ktorých slávnostne privítal pán riaditež Mgr.Jaroslav Koctúr v Kultúrnom dome vo Vežkých Uherciach. Sála sa zaplnila žiakmi, rodičmi a pedagógmi. Hostia a starostovia obcí všetkým popriali veža chuti a elánu do učenia, veža získaných vedomostí a zručností. Školský rok 2009/2010 sa stal skutočnosou.


Začiatok školského roka Začiatok školského roka Začiatok školského roka Začiatok školského roka
Začiatok školského roka Začiatok školského roka Začiatok školského roka

spä