Slávik Slovenska
Dňa 19.4.2012 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovensko. Deti súťažili v nasledujúcich kategóriách, 1.–3.ročník, 4.–6.ročník a 7.– 9.ročník. Spievali ľudové piesne, ktoré ich pripravili pani učiteľky na hudobnej výchove. Sprevádzala ich hrou na klavíri pani učiteľka Mgr.D.Ďurčová.Slávik Slovenska Slávik Slovenska Slávik Slovenska Slávik Slovenska
Slávik Slovenska Slávik Slovenska Slávik Slovenska Slávik Slovenska
Slávik Slovenska Slávik Slovenska Slávik Slovenska Slávik Slovenska
Slávik Slovenska Slávik Slovenska

späť