Slávik Slovenska
Už po devätnásty raz sa uskuočňuje stretnutie so slovenskou ľudovou piesňou na našom Slovensku pod záštitou Petra Dvorského. Aj na našej škole sme uskutočnili túto spevácku súťaž s veľkou účasťou žiakov 1.-9.ročníka. Súťažilo sa v troch kategóriách. V 1.kategórii zvíťazila Paulína Hrčková z 3.A triedy. V 2.kategórii Alexandra Vlčková z 5.B triedy a v 3.kategórii Slávka Špániková z 9.B triedy. Práve tieto žiačky nás reprezentovali na okresnom kole 17.apríla v Partizánskom. Výrazný úspech zaznamenala Paulína Hrčková, ktorá obsadila 1.miesto a postúpila do krajského kola. Budeme jej držať palce! Darilo sa aj Slávke Špánikovej, ktorá si vyspievala 3.miesto vo svojej kategórii. Naši žiaci spievajú pekne a radi, o čom svedčí účasť približne 20-tich spevákov, ktorí sa zúčastnili školského kola SLÁVIK SLOVENSKA. Ich výkony boli odmenené diplomami i sladkosťami.


Šaliansky Maťko Šaliansky Maťko Šaliansky Maťko Šaliansky Maťko

späť