Zápis do 1.ročníka
„Máme doma školáka“, povedali si rodičia detí, ktoré sa zúčastnili zápisu do 1.ročníka pre školský rok 2010/2011. Zápis sa konal v dňoch 3. a 4.februára 2010. Za prítomnosti učiteliek 1.stupňa i špeciálneho pedagóga deti ukázali svoju zrelosť, šikovnosť pri recitovaní básničiek, niektoré deti aj zaspievali. Všetky deti, ktoré sa zápisu zúčastnili absolvujú predškolský rok v materskej škole. Je to dobrá predpríprava. Dokonca malí predškoláci už boli pozrieť našich prváčikov, ako sa im darí písať, čítať i počítať. Tešíme sa na vás, budúci prváci.Zápis do 1.ročníka Zápis do 1.ročníka Zápis do 1.ročníka Zápis do 1.ročníka
Zápis do 1.ročníka Zápis do 1.ročníka Zápis do 1.ročníka Zápis do 1.ročníka
Zápis do 1.ročníka Zápis do 1.ročníka Zápis do 1.ročníka Zápis do 1.ročníka
Zápis do 1.ročníka Zápis do 1.ročníka Zápis do 1.ročníka Zápis do 1.ročníka

späť vpred