Hasiči
Pri príležitosti MDD pani učiteľky 1.stupňa pozvali deťom hasičský zbor z Partizánskeho. Profesionálny hasiči ukazali deťom, čo všetko majú v aute, ako vyzerá správny hasič a pokropili deti prúdom vody. Všetci boli s ukážkami spokojní.Prehliadka požiarnej zbrojnice Prehliadka požiarnej zbrojnice Prehliadka požiarnej zbrojnice Prehliadka požiarnej zbrojnice
Prehliadka požiarnej zbrojnice Prehliadka požiarnej zbrojnice

späť