Vydarený výlet do Bojníc
Využiť posledný, trochu veterný, septembrový deň na návštevu Bojníc sa podarilo žiakom 2.A spolu s pani učiteľkami Mgr.M.Duchovičovou a Mgr.A.Beňovou. Očakávaná exkurzia do ZOO sa stala skutočnosťou a hodina prírodovedy sa v priestoroch ZOO ozvláštnila o žijúce exempláre opíc, hadov, medveďov a pod. Práve v čase od 30.9. do 3.10.2010 prebiehali na tunajšom zámku Rytierske dni. Odvaha, statočnosť, sila bola cnosťou každého rytiera. Expozícia zámku, ukážky dobových tancov, do ktorých boli zapojené aj deti, nás na chvíľu vrátili do čias minulých. Aj traja naši žiaci Michaela Zajačková, Gabriela Duchovičová a Martin Krška boli v tento deň pasovaní za rytierov. Pri odchode zo zámku žiaci neskrývali spokojnosť a nadšenie. Uviedli to aj redaktorovi Rádia Slovensko, ktorý s nimi spravil krátky rozhovor.Vydarený výlet do Bojníc Vydarený výlet do Bojníc

späť