Plavecký výcvik


Ako ryby vo vode sa cítili naši žiaci 2. a 3.ročníka, ktorí absolvovali plavecký kurz v dňoch 7.-11.3.2011. Plaváreň v Bánovciach nad Bebravou sa zaplnila 34 "plavcami". Prvý deň bolo na tvárach druhákov vidieť obavy, tretiaci už toto prostredie dôverne poznali. Obavy sa postupne strácali a každý deň deti s vodou kamarátili viac a viac. Pri správnom dodržaní všetkých pokynov plavčíkov sa z našich žiakov stávali plavci. Posledný deň vyvrcholil pretekmi druhákov i tretiakov. V nich ukázali svoju zručnosť i rýchlosť. Najlepší traja dostali diplomy a každý žiak i diplom za absolvovanie plaveckého výcviku, ktorý sa podľa žiakov naozaj vydaril a chcú ho absolvovať i za rok.


Plavecký výcvik Plavecký výcvik Plavecký výcvik Plavecký výcvik
Plavecký výcvik Plavecký výcvik Plavecký výcvik Plavecký výcvik
Plavecký výcvik Plavecký výcvik Plavecký výcvik Plavecký výcvik
Plavecký výcvik Plavecký výcvik Plavecký výcvik Plavecký výcvik

späť