Beniakove Chynorany
Žiaci súťažili v dvoch kategóriách - prednes poézie a prednes prózy. Súťažili mladší a starší žiaci. V kategórii poézia mladších žiačok porota 1.miesto neudelila, 2.miesto obsadila M.Beňová, 6.A a 3.miesto získala Pavlína Hrčková, 5.A V kategórii starších recitátoriek 1.miesto obsadila Vladimíra Belianska z 8.A, ktorá reprezentovala našu školu v okresnom kole. V kategórii próza mladšie žiačky zvíťazila Lucia Laurincová, 7.A, ktorá v okresnom kole získala 3.miesto. Na druhom mieste sa umiestnila Natália Harcegová zo 6.A, tretie miesto obsadila Barbora Kráľová zo 7.A. V kategórii starších žiačok 1.miesto obsadila Adriana Školeková z 9.B triedy, 2.miesto obsadila Petra Kováčová z 8.A


Beniakove Chynorany Beniakove Chynorany Beniakove Chynorany Beniakove Chynorany
Beniakove Chynorany Beniakove Chynorany Beniakove Chynorany

späť