Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
26. októbra 2009 si žiaci 8. a  9. ročníka zmerali sily v znalostiach materinského jazyka v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Spomedzi súťažiacich si víťazné miesta vybojovali:
1.miesto – Roman Špánik, 8. B
2.miesto – Ivana Žiaková, 9. A
3.miesto – Silvia Rajnohová, 9. A

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
späť