Turnaj_vo_vvbíjanej
Dňa 13. 4. 2012 sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej žiakov 1. až 3. ročníka. Všetci mali veľkú radosť z turnaja. Vyhrala trieda 2.B, druhé miesto patrilo triede 3.A a tretie miesto obsadila trieda 1.A. I takouto formou zapája škola žiakov do športových aktivít v popoludňajších hodinách.Turnaj_vo_vvbíjanej Turnaj_vo_vvbíjanej Turnaj_vo_vvbíjanej Turnaj_vo_vvbíjanej
Turnaj_vo_vvbíjanej Turnaj_vo_vvbíjanej Turnaj_vo_vvbíjanej Turnaj_vo_vvbíjanej
Turnaj_vo_vvbíjanej Turnaj_vo_vvbíjanej Turnaj_vo_vvbíjanej

späť