Dopravné ihrisko
Dnešná situácia na cestách si vyžaduje, aby už od 1.ročníka žiaci ovládali aspoň základné pravidlá cestnej premávky. Naša škola umožnila žiakom nahliadnuť do sveta dopravy v júni hneď dvakrát. 1.júna 2009 prišli pracovníci z Handlovej s prenosným dopravným ihriskom, ktoré nainštalovali na našom ihrisku. Reálne dopravné situácie ukázali, či žiaci ovládajú prechádzanie podľa signalizačného zariadenia, či poznajú dopravné značky a ako ovládajú jazdu na bicykli či kolobežke. Dňa 8.júna 2009 dopravnú výchovu pripravili pre žiakov našej školy pracovníci autoškoly SAŠA v Partizánskom. Aj tu žiaci získavali ďalšie vedomosti a skúsenosti pri správaní sa na cestách.


Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko
Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko
Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko
Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko

späť vpred