Prvá návšteva knižnice
V marci žiaci prvého stupňa opäť navštívili obecnú knižnicu, čím si pripomenuli Marec – mesiac knihy. Spoznali priestory knižnice, spôsob požičiavania kníh, prezreli si knižky. Veľmi sa tešia na ďalšiu návštevu a požičiavanie kníh.Prvá návšteva knižnice Prvá návšteva knižnice Prvá návšteva knižnice Prvá návšteva knižnice
Prvá návšteva knižnice Prvá návšteva knižnice

späť