Mikuláš v škole
4. decembra 2009 nás predčasne navštívil Mikuláš. On i jeho pomocníci nazreli do každej triedy a neobišli ani telocvičňu, kuchyňu či zborovňu. Mikuláš venoval deťom sladkú odmenu výmenou za vianočné básničky a pesničky.Vyučujúce boli tiež odmenené, no pod podmienkou hodnotenia žiakov len dobrými známkami.


Mikuláš v škole Mikuláš v škole Mikuláš v škole Mikuláš v škole
Mikuláš v škole Mikuláš v škole Mikuláš v škole Mikuláš v škole
Mikuláš v škole Mikuláš v škole Mikuláš v škole Mikuláš v škole
Mikuláš v škole

späť