Beniakove Chynorany
Recitačná súťaž Beniakove Chynorany má dlhoročnú tradíciu. Každý rok zaznamenávame veľmi kvalitnú úroveň prípravy všetkých prihlásených žiakov. Dôležitý je výber ukážky, ktorá by mala súťažiacemu sadnúť na mieru. Všetky pani učiteľky žiakov svedomite pripravujú a každoročne získavajú aj ocenenia na okresnej úrovni. V školskom kole sa súťažilo v próze a poézii. Najlepší recitátori sa zúčastnili okresného kola dňa 21.4.2009 v Chynoranoch.

Našu školu reprezentovali:

Margaréta Beňová 4.A (poézia)
Natália Harcegová 4.A (próza)
Dávid Hudeček 8.A (próza)
Marta Šedivá 9.A (poézia)

Najviac sa darilo Dávidovi Hudečkovi, ktorý si vyrecitoval 3.miesto vo svojej kategórii.


Beniakove Chynorany Beniakove Chynorany Beniakove Chynorany Beniakove Chynorany
Beniakove Chynorany Beniakove Chynorany Beniakove Chynorany Beniakove Chynorany

späť