Začiatok školského roka
Plný kultúrny dom vo Veľkých Uherciach a dátum v kalendári – 2.september – nasvedčoval tomu, že práve začal ďalší školský rok. Nové začiatky zvlášť bolo cítiť na tvárach prváčikov, ktorí sa v tomto roku budú učiť v dvoch triedach. Všetkým prajeme šťastné a úspešné vykročenie do školského roka 2010/2011.


Začiatok školského roka Začiatok školského roka Začiatok školského roka Začiatok školského roka
Začiatok školského roka Začiatok školského roka Začiatok školského roka Začiatok školského roka
Začiatok školského roka Začiatok školského roka Začiatok školského roka

späť