Kynologická polícia
O dôležitej úlohe polície sa učia naši žiaci už od prvej triedy. Vedieť však o práci kynologickej polície a vidieť ukážky jej práce sa nepodarí každý deň. Naši žiaci mali takúto príležitosť 28.mája 2009 v areáli ihriska v blízkosti ZŠ Veľké Uherce. Trošku teoretických informácii a hlavne ukážky psov žiakov veľmi zaujali.


Kynologická polícia Kynologická polícia Kynologická polícia Kynologická polícia
Kynologická polícia Kynologická polícia Kynologická polícia Kynologická polícia

späť