Mesiac úcty k starším
Úcta k človeku by mala patriť ku každodennému životu. Úcta k starším o to viac, že nás obdarúvajú svojími životnými skúsenosťami, radami. V októbri, ktorý už tradične patrí starším (a nemal by to byť len október!), žiaci našej školy pripravili bohatý kultúrny program. Vystúpili s ním pod vedením svojich pani učiteliek v Kultúrnom dome v Kolačne, Pažiti a vo Veľkých Uherciach. Pekný program bol pripravený aj pre bývalých zamestnancov PDP Veľké Uherce. Pamiatkou na popoludnie strávené s našimi žiakmi sa dôchodcom stal pekný pozdrav, ktorí vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy. Veď "naši starkí" si pozornosť naozaj zaslúžia.


Mesiac úcty k starším Mesiac úcty k starším Mesiac úcty k starším Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším Mesiac úcty k starším Mesiac úcty k starším Mesiac úcty k starším
Mesiac úcty k starším Mesiac úcty k starším
späť