Rozlúčka deviatakov
Posledné podanie ruky, poďakovanie za roky vzdelania a výchovy, ale i slzy smútku či dojatia zostanú ešte dlho v našich spomienkach na našich deviatakov. Spoločné spomienky ich budú ešte dlho sprevádzať na ich ceste života a vryjú sa nezmazateľne aj do našich sŕdc. Prajeme im zo srdca šťastné a úspešné pokračovanie štúdia na stredných školách. Zbohom deviataci! Máme vás stále radi.


Rozlúčka deviatakov Rozlúčka deviatakov Rozlúčka deviatakov Rozlúčka deviatakov
Rozlúčka deviatakov Rozlúčka deviatakov Rozlúčka deviatakov Rozlúčka deviatakov
Rozlúčka deviatakov Rozlúčka deviatakov Rozlúčka deviatakov

späť