Výstava ovocia a zeleniny
Chcete uvidieť škriatkov zo zeleniny? Krásne obrazy z plodov jesene? Určite ste ich videliv Kultúrnom dome vo Veľkých Uherciach v dňoch 10.-12.októbra 2009. Slovenský zväz záhradkárov každý druhý rok poriada výstavu plodov našich polí a záhrad. Vždy sa nájdu zaujímavé tvary, veľkosti i farby, ktoré ovociu a zelenine dala príroda. Aj žiaci našej školy prispeli svojimi "dielkami" k tomu aby návštevníci výstavy mali na čo pozerať.


Výstava ovocia a zeleniny Výstava ovocia a zeleniny Výstava ovocia a zeleniny Výstava ovocia a zeleniny
Výstava ovocia a zeleniny Výstava ovocia a zeleniny Výstava ovocia a zeleniny Výstava ovocia a zeleniny
Výstava ovocia a zeleniny Výstava ovocia a zeleniny Výstava ovocia a zeleniny Výstava ovocia a zeleniny

späť