Šaliansky Maťko
Pútavé príbehy, vynikajúce výkony súťažiacich a znamenitá atmosféra spestrili jedno pondelňajšie popoludnie povestí chtivým poslucháčom. Riadiac sa výrokom Jozefa Cígera Hronského: „ Najkrajšie slová sú skutky! “ sa recitátori vskutku činili. Vo vyrovnanom súboji uspeli nasledovní žiaci:

I. kategória:

1.miesto – Hanka Gubová, 2. A
2.miesto – Terézia Svrčková, 3. A
3.miesto – Hanka Foltánová, 2. A

II. kategória:

1.miesto – Natália Harcegová, 5. A
2.miesto – Margaréta Beňová, 5. A
3.miesto – Paulína Hrčková, 4. A

III. kategória:

1.miesto – Martina Kováčová, 6. B
2.miesto – Alexandra Vlčková, 6. B
3.miesto – Lucia Laurincová, 6. AŠaliansky Maťko Šaliansky Maťko Šaliansky Maťko Šaliansky Maťko
Šaliansky Maťko

späť