Začiatok školského roka
Dňa 2.9.2008 skončili prázdninové dni pre našich žiakov. Oči plné očakávania bolo vidieť na prváčikoch, pre ktorých bol tento deň naozaj výnimočný. Pán riaditeľ školy Mgr.Jaroslav Koctúr privítal žiakov, hostí aj rodičov v sále kultúrneho domu vo Veľkých Uherciach. V príhovore uviedol, čo nás v školskom roku 2008/2009 čaká, a že záleží od každého žiaka, ako zvládne školské povinnosti. Hostia popriali do nového školského roka žiakom aj pedagógom veľa síl a energie. Školský rok 2008/2009 sa začal.


Začiatok školského roka Začiatok školského roka Začiatok školského roka Začiatok školského roka

späť