50 výročie otvorenia novej budovy školy
Práve rok 1960 patrí v histórii obce Veľké Uherce otvoreniu novej budovy štrnásťtriednej základnej školy. Škola, ktorú vtedy navštevovalo 478 žiakov z obcí Veľké Uherce, Pažiť, Malé Kršeňany i Kolačno, stojí dodnes. Exteriér budovy už čaká na svoju rekonštrukciu, interiér menil svoj šat podľa tried i zriaďovaní špeciálnych učební, vrátane dvoch počítačových tried. Takmer vo všetkých z nich je zakúpený nový školský nábytok. Riaditeľstvo školy pozvalo pri tejto príležitosti vzácnych hostí, bývalých učiteľov - dôchodcov, bývalých nepedagogických pracovníkov, pre ktorých sa stala naša škola pracoviskom na viac ako 8 rokov. Bol medzi nimi i pán Mgr.Klement Švec, bývalý učiteľ, neskôr i riaditeľ školy. Práve on pôsobil 40 rokov v našej škole, čo je naozaj vzácne. Výnimočnosť tohoto dňa umocnila slávnostná akadémia žiakov, ktorá sa konala v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkých Uherciach. V úvodnom príhovore pán riaditeľ Mgr.Jaroslav Koctúr hovoril o radostiach i starostiach učiteľského "chlebíka", ale aj o dôležitom poslaní učiteľa pre dušu každého žiaka. Názov programu "Ako ide školský rok ..." všetkým prítomným v sále naznačil, že žiaci ukážu, ako prežívajú školské dni od septembra do júna. Prezentovali začiatok i otvorenie školského roka príchodom prváčikov s taškami na chrbtoch i záver roka s tradičným rozlúčkovým venčekom. V jednotlivých mesiacoch - vstupoch sa na pódiu objavili scénky, rozcvička, tance, karnevalové masky, dokonca rozprávka o Červenej čiapočke prezentovaná v angličtine. Veľký potlesk zožali ľudové piesne, básne i vystúpenie našich bývalých žiakov - hudobníkov. Všetci účinkujúci ukázali šikovnosť, obratnosť, nadanie, a hlavne všetko zvládli s úsmevom. Za zmienku určite stojí aj takmer profesionálny výkon moderátorov. So smútkom v srdci a slzami v očiach sme si spomenuli na všetkých zosnulých kolegov. V programe slávnostnej akadémie nechýbala projekcia, ktorá vhodne dopĺňala jednotlivé vstupy. Na záver zaznela po prvýkrát hymna školy, ktorú s radosťou zaspievali na pódiu všetci účinkujúci a zapojili sa aj hostia v publiku. Pri 50-tke otvorenia budovy školy vo Veľkých Uherciach vznikla mini biografia z jej života. Aj milý darček z dielne našich žiakov bol príjemným prekvapením a spomienkou na tento deň spolu s DVD, ktoré zachytáva dianie v našej škole. Súčasťou osláv bola výzdoba budovy i interiéru školy, výtvarné diela našich žiakov i projekty, ktoré vznikli na vyučovaní rôznych predmetov, upútali všetkých prítomných. Zaujímavou sa stala nástenka s fotodokumentáciou od začatia stavby budovy školy až po jej otvorenie, dokonca aj fotografia s prvými žiakmi a výnimočnými udalosťami školy v tomto období. Úžasným žriedlom historických faktov sa nám stali kroniky, ktoré majú aj v dnešnej dobe techniky nezastupiteľné miesto.


50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy
50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy
50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy
50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy
50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy
50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy 50 výročie otvorenia novej budovy školy
50 výročie otvorenia novej budovy školy

späť