Návšteva ZOO Bojnice
Končí sa školský rok a my sme sa už dlho tešili na náš výlet. Vybrali sme sa do ZOO Bojnice. Ale nie tak obyčajne. Rozhodli sme sa, že pôjdeme vlakom. Pre mnohých z nás to bola vôbec prvá cesta vlakom. Potom hor sa, pešo smer ZOO. Urobili sme dôkladnú obhliadku. Nevynechali sme žiadne zvieratko. Na záver nás čakala hodina v ZOO škole. A tu prišlo prekvapenie. Teta zrazu zo škatule vybrala hada a spýtala sa, kto by si ho chcel pohladkať. Keďže sme odvážni hrdinovia, postavili sme sa do radu a milého hada sme si podávali. Vyzeral, že sa mu to celkom páči. Vôbec nebol slizký ale príjemne hladký. Aby nám všetci verili, tu sú fotografie.

žiaci IV.A

Návšteva ZOO Bojnice Návšteva ZOO Bojnice Návšteva ZOO Bojnice Návšteva ZOO Bojnice
Návšteva ZOO Bojnice Návšteva ZOO Bojnice Návšteva ZOO Bojnice Návšteva ZOO Bojnice
Návšteva ZOO Bojnice

späť