Šaliansky Maťko
Školské kolo recitačnej súťaže v prednese slovenskej povesti sa na našej škole uskutočnilo v druhej polovici novembra. Súťaže sa zúčastnili väčšinou dievčatá, ktoré si každoročne cibria pamäť už od 2.ročníka. Pozornému uchu poslucháča neunikol ani jeden príbeh, ktorým sa odkrývala časť histórie našich predkov. Stretli sme v ukážkach bosorky, víly, počúvali sme o hradoch, zámkoch i kostoloch. Súťaž prebiehala v troch kategóriách.

1.kategória 2.-3.ročníka

1.miesto - Bianka Kristová, 2.A
2.miesto - Hanka Gubová, 3.A
3.miesto - Laura Chochulová, 3.A

2.kategória 4.-5.ročníka

2.miesto - Anita Vanková, 4.A

3.kategória 6.-7.ročníka

1.miesto - Martina Kováčová, 7.B
2.miesto - Natália Harcegová, 6.A
3.miesto - Lucia Laurincová, 7.A

Na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo v CVČ Partizánske dňa 25.11.2010 sa zúčastnili žiačky Bianka Kristová z 2.A triedy a Martina Kováčová zo 7.B triedy, ktorá nakoniec skončila na 3.mieste. Blahoželáme!
Sme radi, že sa naši žiaci prednesu venujú. Určite by sa však bez svojich pedagógov nezaobišli, pretože práve učitelia vedia prilákať deti k prednesom a usmerňovať ich v tejto činnosti.Šaliansky Maťko Šaliansky Maťko Šaliansky Maťko Šaliansky Maťko Šaliansky Maťko

späť