Kultúrne Vianoce
V decembri sme prežívali krásnu vianočnú atmosféru a opäť žiaci našej školy pripravili pod vedením svojich pani učiteliek kultúrny program, čím priblížili obyvateľom Veľkých Uheriec krásu vianočných sviatkov. Vianočné koledy, piesne, básne i scénka o narodení Ježiša Krista zaujala publikum. Prípravami na Vianoce dýchala celá naša škola.

Kultúrne Vianoce Kultúrne Vianoce Kultúrne Vianoce Kultúrne Vianoce
Kultúrne Vianoce Kultúrne Vianoce Kultúrne Vianoce Kultúrne Vianoce
Kultúrne Vianoce Kultúrne Vianoce Kultúrne Vianoce Kultúrne Vianoce
Kultúrne Vianoce Kultúrne Vianoce
späť