Karneval - 1.-4.ročník
Tak ako každý rok sa deti 1.stupňa stretli 2.marca 2011 v školskej jedálni. Prišlo vyše 70 detí. Spolu si zasúťažili a zatancovali. Všetci si odniesli zaujímavé ceny. Karneval sa všetkým páčil a už sa tešíme na ďalší rok.


Karneval - 1.-4.ročník Karneval - 1.-4.ročník Karneval - 1.-4.ročník Karneval - 1.-4.ročník
Karneval - 1.-4.ročník Karneval - 1.-4.ročník Karneval - 1.-4.ročník Karneval - 1.-4.ročník
Karneval - 1.-4.ročník Karneval - 1.-4.ročník Karneval - 1.-4.ročník Karneval - 1.-4.ročník

späť