Deň matiek
Veľkú kyticu z lásky k mamkám uvili naši žiaci v podobe pekného kultúrneho programu. Predstavili sa s ním vo všetkých troch obciach – Kolačno, Pažiť i Veľké Uherce – z ktorých žiaci navštevujú našu základnú školu. Prváci vo svojej scénke „darovali“ mamičkám prvé jarné kvietky. Druháci vo forme básní a scénky pripomenuli prítomným významné miesto mamky v živote každého človeka. Aj ľudové piesne v podaní žiačok našej školy divákov určite zaujali. Šiestačka predniesla báseň všetkým mamám, tretiaci pekne zatancovali, štvrtáčky zaspievali. Na záver programu zneli tóny mediálne známej piesne Horehronie v podaní našich žiačok 2.stupňa s tanečným doprovodom. Veľká vďaka za všetko, naše mamy ... a nielen druhú májovú nedeľu ... ale po celý život.Deň matiek Deň matiek Deň matiek Deň matiek
Deň matiek Deň matiek Deň matiek

späť