Venček deviatakov
K záveru školského roka už neodmyslitelne patrí Venček deviatakov. Táto slávnosť je ukážkou toho, ako naši deviataci zvládli základy spoločenských tancov, ale aj dôstojnou príležitosťou, aby žiaci preukázali svoju vďačnosť rodičom aj učiteľom. Hojná účasť žiakov, rodičov aj učiteľov je toho dôkazom.Venček deviatakov Venček deviatakov Venček deviatakov Venček deviatakov
Venček deviatakov Venček deviatakov Venček deviatakov Venček deviatakov
Venček deviatakov Venček deviatakov Venček deviatakov

späť