Porfix – súťaž o najlepšiu koláž
Dievčatá 2. ročníka vedené Mgr. Lenkou Pechovou, 4. ročníka vedené Mgr. Hankou Poštrkovou a 5. ročníka vedené Mgr. Vlastou Božikovou preukázali svoje výtvarné nadanie v súťaži o najlepšiu koláž. Každé dielko bolo ocenené milým darčekom.


Porfix – súťaž o najlepšiu koláž Porfix – súťaž o najlepšiu koláž Porfix – súťaž o najlepšiu koláž

späť