Priestor na bývanie

Naši žiaci sú šikovní nielen vo vedomostných súťažiach, ale aj v súťažiach zameraných na zručnosť. Dokázala to trieda 8. B, ktorá sa zapojila do fotografickej súťaže „Priestor na bývanie“ vyhlásenej spoločnosťou PORFIX – pórobetón, a. s. Všetci účastníci prevzali vecné ceny z rúk
Ing. Jany Stručkovej. Fotografia Jakuba Belisa sa stane súčasťou kalendára firmy na rok 2009.


Priestor na bývanie Priestor na bývanie Priestor na bývanie Priestor na bývanie

späť