Výlet do Trenčína
21.5.2010 žiaci 2. a 3.ročníka navštívili krajské mesto Trenčín. Prezreli si hrad, námestie a tiež sa vyviezli výťahom k hodinám, ktoré sú na veži pri námestí. Na vyhliadku museli vystúpiť po drevených schodoch. Všetkým sa exkurzia páčila a spokojní sa vrátili domov. Exkurziu zorganizovali p.uč.Pechová a Jánošíková.Výlet do Trenčína Výlet do Trenčína Výlet do Trenčína Výlet do Trenčína
Výlet do Trenčína Výlet do Trenčína Výlet do Trenčína Výlet do Trenčína

späť