Výchovný koncert pre I.-IV.ročník
Hudobnú výchovu majú žiaci už od prvého ročníka. Spoznávajú na hodinách svet tónov, svet hudobných nástrojov, svet piesní. Veľmi milou akciou sa stal výchovný koncert, ktorý pre našich žiakov zorganizovala pobočka ZUŠ v Partizánskom, konkrétne p.uč.Mgr.Anna Hamadová so svojím kolegom p.uč.Jurajom Slivkom. Uskutočnil sa v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkých Uherciach dňa 20.6.2011. Počuli sme hru na klavíri, na trúbku i na flautu. Zaujímavosťou bolo, že skladbičky zahrali žiaci našej školy, ktorí majú hru na hudobných nástrojoch ako svoju záľubu. Dokonca z 2.A triedy navštevuje ZUŠ až 5 detí. Sprievodné slovo p.uč.Mgr.A.Hamadovej bolo pútavé a deti spontánne reagovali na jej otázky. Hudba je malá čarodejka ... Dokáže v človeku vyvolať úžasné pocity. Tento koncert bol toho dôkazom.


Výchovný koncert pre I.-IV.ročník Výchovný koncert pre I.-IV.ročník Výchovný koncert pre I.-IV.ročník Výchovný koncert pre I.-IV.ročník
Výchovný koncert pre I.-IV.ročník Výchovný koncert pre I.-IV.ročník Výchovný koncert pre I.-IV.ročník Výchovný koncert pre I.-IV.ročník
Výchovný koncert pre I.-IV.ročník

späť