Výlet do Banskej Štiavnice
Žiaci 3. a 4.ročníka navštívili 15.6.2010 poľovnícke múzeum v Svätom Antone a baňu v Banskej Štiavnici. Spolu s pani učiteľkami Pechovou a Poštrkovou si poprezerali nerasty a staré banské stroje. Deťom sa páčili aj mladí sokoliari, ktorí im predviedli svoje vystúpenie.Výlet do Banskej Štiavnice Výlet do Banskej Štiavnice Výlet do Banskej Štiavnice Výlet do Banskej Štiavnice

späť