Začiatok školského roka
Otvorenie školského roka 2011/2012 sa uskutočnilo dňa 5.septembra 2011. Sála Kultúrneho domu vo Vežkých Uherciach sa zaplnila približne 234 žiakmi. Budúci prváci, ktorých je v tomto roku 29, s aktovkami na chrbtoch boli plní očakávaní. Veď vedomosti, ktoré im škola dáva bude každý potrebova pre život.


Začiatok školského roka Začiatok školského roka Začiatok školského roka Začiatok školského roka
Začiatok školského roka Začiatok školského roka Začiatok školského roka Začiatok školského roka
Začiatok školského roka Začiatok školského roka Začiatok školského roka

spä