Zemepisná vychádzka
Dňa 18.5. 2012 sa žiaci 8.A,B triedy pod vedením Mgr. V. Prídalovej a RNDr. D. Balážkovej vybrali pešo na Veľký vrch, kde sa nachádza prírodná rezervácia. Prechádzali okolo lomu na dolomit v Malých Kršteňanoch, liezli po skalách ku vrcholu, kde sa im naskytol úžasný pohľad na sopečné pohorie Vtáčnik, jadrové pohorie Tribeč so svojimi príkrovmi, paleogénnu Podunajskú pahorkatinu a neogénnu Hornonitriansku kotlinu.


Zemepisná vychádzka Zemepisná vychádzka Zemepisná vychádzka Zemepisná vychádzka
Zemepisná vychádzka Zemepisná vychádzka Zemepisná vychádzka Zemepisná vychádzka
Zemepisná vychádzka Zemepisná vychádzka Zemepisná vychádzka Zemepisná vychádzka
Zemepisná vychádzka Zemepisná vychádzka Zemepisná vychádzka Zemepisná vychádzka

sp?