Stavanie májov

Májový strom, ktorý ľudia stavali odpradávna v predvečer prvého mája postavili aj obyvatelia Veľkých Uheriec. Za spevu, tanca a pestrého programu dychovej hudby sa každoročne pri tejto príležitosti stretávajú obyvatelia celej obce. Žiačky našej školy Michaela Ticháčková, Šarlota Mališková, Martina Kováčová, Laura Chochulová, Alexandra Vlčková pridali do programu veselé ľudové piesne. Žiaci 1.A triedy spolu s piatačkami farebnými stužkami ozdobili „májku“, ktorá bude pri obecnom úrade až do konca mája. Spolu s deťmi sa akcie zúčastnili p.učiteľky Mgr.M.Duchovičová a Mgr.A.Beňová


Stavanie májov Stavanie májov Stavanie májov Stavanie májov
Stavanie májov Stavanie májov Stavanie májov

späť