Červené stužky
V tomto školskom roku sa naša škola po prvýkrát zapojila do kampane Červené stužky – kampane zameranej na boj proti AIDS. Zúčastnili sme sa súťaže o najlepšiu pohľadnicu, fotografickej súťaže i  súťaže o najtvorivejšiu aktivitu. A naša snaha sa vyplatila. V súťaži o najtvorivejšiu aktivitu sme sa stali jednou z víťazných škôl. Výroba stužiek, plagátov a letákov vyvrcholila dňa 1. decembra 2009, v Svetový deň boja proti AIDS, kedy si všetci žiaci školy pripomenuli tento deň pripnutím červenej stužky.
Ďakujem všetkým, ktorých neoceniteľná pomoc prispela k úspechu našej školy.
Mgr. Marta Kukučková


Červené stužky Červené stužky Červené stužky Červené stužky
Červené stužky Červené stužky Červené stužky Červené stužky
Červené stužky Červené stužky Červené stužky Červené stužky
Červené stužky Červené stužky Červené stužky Červené stužky

späť vpred