Deň úcty k starším
"Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti,
čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov,
keď ponára sa v hovore s deťmi do
rokov, keď aj on bol mladý. Človek je
krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

Tebto text bol na pozdrave, ktorý poslali žiaci a pedagógovia ZŠ Veľké Uherce pre starších spoluobčanov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Už tradične pre nich pripravili žiaci našej školy pekný pozdrav v podobe básní, pesničiek i tančeka.


Deň úcty k starším Deň úcty k starším Deň úcty k starším Deň úcty k starším
Deň úcty k starším Deň úcty k starším Deň úcty k starším Deň úcty k starším
späť