Dielňa majstra sklára
Najrôznejšie odtiene čarových jesenných dní vystriedal studený vietor, sneh a mráz. Na skrehnuté rúčky si naťahujeme teplé rukavice. December zaklopal na dvere v plnej paráde. Je to mesiac, keď sú ľudia k sebe milší. Je to čas neopakovateľných zážitkov, dojmov, zvykov, tradícií. Vianoce a adventné obdobie sú aj časom hviezd. Betlehemská hviezda, hviezdy na oblohe i žiarivá hviezda v podobe vianočnej ruže nás sprevádzajú počas celého vianočného obdobia. Niekedy sa zdá, akoby pominul čas, v ktorom sme sa ešte vedeli dívať na Vianoce ako na zázrak. Nedovoľme, aby si sviatočné, čisté veci prestali všímať našu dušu a ona osamela. Vianočný pozdrav žiakov našej školy je dôkazom toho, že detská duša je naplnená láskou, šťastím a očakávaním z prichádzajúcich sviatkov. Tí už tradične pripravili veľmi pekný program pod vedením svojich učiteliek a vystúpili s ním v Kultúrnom dome vo Veľkých Uherciach v rámci Kultúrnych Vianoc. Tancujúce vločky, vianočné zvyky a tradície, piesne o zime a koledy zneli v sóle spolu so sprievodným slovom manželov Hamadových.

späť