Mikuláš v škole
Na svätého Mikuláša,
už je celá zima naša.

Hovorí to pranostika, ktorá tento rok naozaj podľa počasia poslala Mikuláša vo veľkej zime i snehu. Naša telocvičňa však privítala všetky deti 1.stupňa, deviatakov ako aj Mikuláša s čertom i anjelmi, v teplúčkom prostredí. Obdarovávanie sa stalo zmyslom tohto milého stretnutia. Deviataci pripravili hodinku očakávaní pre našich najmenších. Nechýbalo malé pohrozenie od čerta i prívetivé slová anjelov i Mikuláša. A samozrejme, sladká odmena pre tých, ktorí potešili básničkou, či piesňou. Milé stretnutie starších žiakov, ktoré pripravili pre malých spolužiakov, sa stalo na našej škole peknou tradíciou.


Mikuláš v škole Mikuláš v škole Mikuláš v škole Mikuláš v škole
Mikuláš v škole Mikuláš v škole Mikuláš v škole Mikuláš v škole
Mikuláš v škole Mikuláš v škole Mikuláš v škole Mikuláš v škole

späť