Vianočné tvorivé dielne
V pondelok, 19.decembra, celá budova ŠKD dýchala vianočnou atmosférou. Konali sa v nej vianočné tvorivé dielne. Za pomoci pani vychovávateliek, pani učiteliek a našich hostí mali deti (aj s rodičmi) možnosť vlastnoručne si vyrobiť vianočnú ikebanu, pozdravy a ozdoby, či už z papiera, prírodných materiálov alebo slaného cesta ozdobeného koreninami a semienkami. Deti videli aj výrobu košíka pleteného z vŕbového prútia, ozdobné vyrezávanie ovocia, výrobu medvedíkov z orieškov, vianočných ozdôb z koráliek a drôtu. Medovníčky prinesené z domu si mohli vyzdobiť pri tete cukrárke, ktorá im to najskôr predviedla. Za výbornú atmosféru a vydarený priebeh akcie ďakujeme p.Šútorovi, p.Belianskej, p.Obertovej, p.Šútorovej, Zuzke Jánošíkovej, pani učiteľkám 1.-4.ročníka a pani vychovávateľkám, ktoré akciu zorganizovali.Vianočné tvorivé dielne Vianočné tvorivé dielne Vianočné tvorivé dielne Vianočné tvorivé dielne
Vianočné tvorivé dielne Vianočné tvorivé dielne Vianočné tvorivé dielne Vianočné tvorivé dielne
Vianočné tvorivé dielne Vianočné tvorivé dielne Vianočné tvorivé dielne Vianočné tvorivé dielne

späť vpred