Habakuky
Školský výlet žiakov 2.A a 5.A triedy pod vedením svojich učiteliek Mgr.A.Beňovej a Mgr.M.Duchovičovej sa uskutočnil dňa 31.5.2011. Tento posledný májový deň sme sa ocitli vo svete rozprávok v priestoroch mestečka HABAKUKY v krásnej prírode na Donovaloch. Žiaci pútavou formou objavovali rozprávkový svet P.Dobšinského. Zapájali sa do činností podľa vedenia animátorov, navštívili tvorivé dielne. Výlet bol úžasný práve pre stretnutie našich žiakov s postavami rozprávok v prostredí vyjadrujúcom tento svet. Všetkým sa výlet páčil a boli spokojní.


Habakuky Habakuky Habakuky Habakuky
Habakuky Habakuky Habakuky Habakuky
Habakuky Habakuky Habakuky Habakuky
Habakuky Habakuky

späť