Zber papiera
Zber papiera v tomto školskom roku bol veľmi úspešný. Veľkú zásluhu na množstve vyzbieraného starého papiera mali všetci žiaci. Dúfame, že aj ďalší zber starého papiera bude rovnako úspešný.Zber papiera Zber papiera Zber papiera Zber papiera
Zber papiera Zber papiera Zber papiera

späť