Deň učiteľov
28.marec už tradične patrí v kalendári Dňu učiteľov. Učiteľské povolanie patrí k jedným z najnáročnejších. Vyžaduje veľa trpezlivosti, energie, síl i celoživotné vzdelávanie. Práve tieto atribúty nášho povolania ocenili na slávnostnom akte v obradnej miestnosti OcÚ vo Veľkých Uherciach starostovia obcí, ktorých žiaci navštevujú našu školu. Pán starosta Ing.Milan Toma vo svojom príhovore zároveň vyzdvihol význam vzdelávania našich detí, usmerňovanie ich správania. V spolupráci s rodičmi verí, že z našich žiakov vyrastú múdri, šikovní a uvedomelí občania. Slávnostný ráz tohto dňa umocnila kytička kvetov z rúk starostov i predsedníčky rodičovského združenia Ing.Dagmar Belianskej. Podpis všetkých pedagógov do pamätnej knihy obce bol vzácnou chvíľou.


Deň učiteľov Deň učiteľov Deň učiteľov Deň učiteľov
Deň učiteľov

späť