Zber papiera
Zber papiera v tomto školskom roku bol veľmi úspešný. Veľkú zásluhu na množstve vyzbieraného starého papiera mali všetci žiaci. Dúfame, že aj ďalší zber starého papiera bude rovnako úspešný.Zber papiera Zber papiera

späť