Superchyty


Dňa 4.apríla 2009 môžete v programe STV1 SUPER CHYTY vidieť súťažiť našich siedmakov. Žiaci 7.A a 7.B dostali ponuku zúčastniť sa ako pretekári i obecenstvo pri nakrúcaní športovej súťaže plnej napätia. Súpermi našich žiakov sa stali žiaci zo ZŠ E.Lániho z Bytče. V jednotlivých disciplínach ukázali zručnosť, obratnosť i kondíciu, ktorú nadobudli na hodinách telesnej výchovy pod vedením svojich vyučujúcich. Nezabudnite ich povzbudzovať!


Superchyty Superchyty Superchyty Superchyty
Superchyty Superchyty Superchyty Superchyty
Superchyty Superchyty

späť