Vystúpenie sokoliarov
Vidieť sokola lietať v telocvični nemožno vidieť každý deň. Takáto príležitosť sa naskytla našim žiakom v decembri. Ukážka práce sokoliarov bola pre väčšinu žiakov výnimočná a pútavá. Teoretické poznatky z oblasti prírodovedy si tak mohli rozšíriť o priame stretnutie s týmto druhom vtáctva.


Vystúpenie sokoliarov Vystúpenie sokoliarov Vystúpenie sokoliarov Vystúpenie sokoliarov
Vystúpenie sokoliarov Vystúpenie sokoliarov Vystúpenie sokoliarov Vystúpenie sokoliarov
Vystúpenie sokoliarov Vystúpenie sokoliarov Vystúpenie sokoliarov Vystúpenie sokoliarov
Vystúpenie sokoliarov

späť