Exkurzia do hvezdárne
25.október 2012 bol pre tretiakov a štvrtákov výnimočný. Niektorí prvýkrát navštívili Hvezdáreň v Partizánskom. Odborná prednáška pod vedením pracovníka hvezdárne zaujala a zvedavými otázkami sa dozvedeli veľa o planétach a vesmíre. Pozorovanie dalekohľadom nebolo možné pre zlé, sychravé počasie. Žiaci nadobudli nové vedomosti a pri pozeraní rozprávky Krava na Mesiaci sa aj zabavili.


Exkurzia do hvezdárne Exkurzia do hvezdárne Exkurzia do hvezdárne

späť